اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

بشارتی برای مُبلغان

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در روایتی، بهترینِ امت را معرفی کرده‌اند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

خیارُ اُمَّتی مَن دَعا إلی اللّه ِتَعالی، وَ حَبَّبَ عِبادَه إلَیهِ

بهترین امت من کسی است که به سوی خداوند متعال فرا خواند و بندگانش را با او دوست سازد.

کنز العمّال : ۲۸۷۷۹