اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

ثمره عمل برای خدا

امام صادق علیه السلام در روایتی به ثمره عمل برای خدا اشاره کرده‌اند.

امام صادق علیه السلام:

أَیُّمَا عَبْدٍ أَقْبَلَ قِبَلَ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلَ اللَّهُ قِبَلَ مَا یُحِبُّ

هر بنده ‌ای که به آنچه خدای عز و جل دوست دارد، روی آورد، خدا به آنچه او دوست دارد، روی آورد.

اصول کافی، ج ۲، ص ۶۵