اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

پربرکت ترین تغذیه کودک

امام علی علیه السلام در روایتی به معرفی شیر با برکت برای نوزاد پرداختند.

امام علی علیه السلام:

ما مِن لَبَنٍ یَرضَعُ بهِ الصَّبِیُّ أعظَمُ بَرَکَةً عَلَیهِ مِن لَبَنِ اُمِّهِ

هیچ شیری برای تغذیه کودک از شیر مادرش با برکت تر نیست.

الکافی، ج ۶، ص ۴۰