اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

 اولین زمین با شرافت

امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی به معرفی اولین زمین با شرافت پرداخته‌اند.

امام صادق علیه السلام:

إِنَّ أَرْضَ کَرْبَلا وَ ماءُ الْفُراتِ أَوَّلُ أَرْضٍ وَ اَوَّلُ ماءٍ قَدَّسَ اللّه ُ تَبارَکَ وَ تَعالی ...

«سـرزمینِ کربـلا» و «آبِ فرات»، اوّلین زمین و نخستین آبی بودند که خـداوند متعـال به آنهـا قداسـت و شرافت بخشید.

بحارالأنوار، ج ۹۸، ص ۱۰۹