اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

چگونه از شرّ دنیا در امان باشیم؟

 امام رضا علیه السلام در روایتی به نحوه در امان بودن از شرّ دنیا اشاره کرده‌اند .

امام رضا علیه السلام:

بِالزُّهدِ فِی الدُّنیا أرجُو النَّجاةَ مِن شَرِّ الدُّنیاِ؛

با زهد در دنیاست که به رهایی از شرّ دنیا امیدوارم.

عیون أخبار الرضا (ع): ج ۲، ص۱۳۹، ح۳