زکات سومین رکن اسلام

زکات سومین رکن اسلام است که شخص را پس از اقرار به یگانگی خدا و به جا آوردن نماز در زمره امت اسلام قرار می دهد. خداوند می فرماید: فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوة فاخوانکم فی الدین (توبه) «پس اگر توبه کردند و نماز بجا آوردند و زکات دادند، برادران دینی شما هستند».

دین اسلام نیز کامل ترین و برترین دین الهی است که برنامه ای کامل برای زندگی مادی و معنوی انسان ارائه نموده و در تمام امور، دستورات دقیق، و حکیمانه ای مطرح ساخته است،

زکات در لغت و قرآن، به معنای «طهارت، پاکیزگی، رشد و نموّ» به کار رفته است. به نقل دانشمند بزرگ شیعه، شیخ حمدحسن نجفی (صاحب کتاب ارزشمند جواهرالکلام) : «زکات عبارت است از خارج کردن قسمتی از دارایی تا بقیه آن با برکات خداوند رشد کند ( و زیاد شود) و درجات صاحبش را بالا برد و مال را از حرام و صاحب آن را از صفات ناپسند، پاک گرداند». 

زکات سومین رکن اسلام

زکات یکی از فروعات دین اسلام است، احکام و مسائل فراوانی دارد که بر یکایک مسلمانان لازم است در احیا و اقامه احکام آن بکوشند. کسانی هم که حکم وجوب زکات به آنها تعلق می گیرد، باید احکام آن را درست و دقیق بیاموزند، چرا که اگر به احکام اقتصادی اسلام (به خصوص در مورد زکات و خمس) توجه کرده و بدان عمل کنیم، آثار مثبت آن ها به زودی در زندگی ما آشکار گشته و عواقب و نتایج ناشی از عدم اهتمام به این فریضه های اسلامی، از جامعه دینی ما دور خواهد شد.در اسلام برای هر چیزی زکات مخصوصی معرفی شده مثلا :

زکات علم و دانش، نشر و یاد دادن آن به دیگران و تلاش برای عمل به آن است.
زکات زیبایی، حفظ عفت و آلوده نکردن خود به گناه است.
زکات سلامتی بدن، کوشش در عبادت پروردگار و روزه گرفتن است.
زکات قدرت، رعایت انصاف نسبت به دیگران است.
زکات توانگری و دارایی، نیکی به همسایگان و صله رحم است.
زکات شجاعت، جهاد در راه خدا است.