امام رضا (ع) درمورد حجّت امروز بر بندگان چه می فرماید؟

امام رضا علیه السلام فرمودند:«لِمَن قالَ لَهُ؛ فَما الحُجَّةُ عَلَى الخَلقِ الیَومَ؟ قالَ-: العَقلُ؛ یُعرَفُ بِهِ الصّادِقُ عَلَى اللَّهِ فَیُصَدِّقُهُ، والکاذِبُ عَلَى اللَّهِ فَیُکَذِّبُهُ.»

امام رضا علیه السلام در پاسخ شخصى که پرسید: «امروز، حجّت بر مردمان چیست؟» فرمودند: «عقل است که به واسطه آن، کسى را که حقیقتاً از جانب خدا سخن بگوید، مى‌‌شناسد و تصدیقش مى‌‌کند و آن را هم که بر خدا دروغ ببندد، مى‌‌شناسد و تکذیبش مى‌‌کند».

منبع: الکافی

امام رضا (ع) درمورد حجّت امروز بر بندگان چه می فرماید؟