نتیجه دعای مؤمنان

اهمیت حدیث در میان مسلمانان به این دلیل است که کلام معصوم ، از منابع اصلی استنباط احکام در فقه و عقاید در علم کلام محسوب می‌شود و همچنین، احادیث از منابع اولیه پژوهش‌های تاریخی هستند.

نتیجه دعای مؤمنان

امام سجاد علیه السلام در روایتی به نتیجه دعای مؤمنان اشاره کرده‌اند.

امام سجّاد علیه السلام:

المُؤمِنُ مِن دُعائِهِ عَلی ثَلاثٍ: إمّا أن یُدَّخَرَ لَهُ و إمّا أن یُعَجَّلَ لَهُ و إمّا أن یُدفَعَ عَنهُ بَلاءٌ یُریدُ أن یُصیبَهُ

مؤمن از دعای خود یکی از سه نتیجه را می گیرد:

یا برایش ذخیره می شود،

یا در دنیا برآورده می شود

و یا بلایی که می خواست به او برسد از او برگردانده می شود.

تحف العقول، ص ۲۸۰