سرویس مذهبی افکار نیوز- قناعت آثار پر برکتی در زندگی دارد و این آثار در کلام اهل بیت علیهم السلام بروز نموده است.

بقای نعمت: امام کاظم(ع) می فرماید: هر کس میانه روی و قناعت پیشه کند نعمت برایش پایدار ماند.
بی نیازی: امام علی(ع) می فرماید: خدای سبحان ثروت و بی نیازی را در قناعت قرار داده است.

آسایش و راحتی: امیر مؤمنان(ع) می فرماید: هرکس به اندازه نیاز بسنده کند آسایش و راحتی منظم دارد؛ و نیز فرمود: کسی که خدای سبحان بدو قناعت بخشیده خوش زیست ترین مردم است.

نشانه ایمان: امام صادق(ع) می فرماید: سزاوار است که مؤمن دارای هشت خصلت باشد که یکی از آنها قانع بودن به روزی خداداد است.

منبع: مفاتیح الحیات،آیت الله جواد آملی،ص۶۴۰.