سرویس مذهبی افکار نیوز- غیبت از هر مسلمانی زشت و ناروا ست؛ اما غیبت از خوبان و صالحان بسی زشت تر و ناپسندتر است.

در روایات آمده است: انسانی که عیوب و نقایص نیکان را مطرح و پشت سرشان غیبت کند، دچار یکی از زشت ترین پستی ها شده است.

حضرت علی(ع) می فرماید: «مِن اَقبَح اللّؤم غیبةَ الأخیار».
از زشت ترین پستی ها غیبت کردن از نیکان است.

غیبت کردن از اخیار، برگزیدگان و نیکان از نظر دنیایی، پیامدهای منفی در زندگی انسان به بار می آورد. عمر را کوتاه می کند و گرفتاری های بسیار پیش می آورد و انسان را از خوبی های دنیا و آخرت محروم می سازد.

منبع: اخلاق الهی (استاد آیت الله مجتبی تهرانی)،ج۴،ص۳۸.