سرویس مذهبی افکار نیوز- حرمت ربا، تحقیقا به وسیله قرآن کریم و روایات معصومین(ع) و اجماع مسلمین ثابت است، بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد، و ربا از گناهان کبیره و بزرگ است و در قرآن کریم و روایات به شدت با آن برخورد شده است.

از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: هر که ربا بخورد اندرون او را به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کند و اگر از آن مالی را کسب کند خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و تا زمانی که یک قیراط ربا نزد او هست، مورد لعنت خداوند و ملائکه می باشد.

و رسول اکرم(ص) می فرماید: به درستی که خداوند خورنده ربا و نماینده او و نویسنده و شاهدهای آن را لعنت کرده است.

منبع: احکام عمومی،ج۳،ص۹۶.