سرویس مذهبی افکار نیوز- پیامبر اکرم(ص) فرمودند: در آن زمان مردم، طبل و ساز و نواختن را نیکو یاد می گیرند و امر به معروف و نهی از منکر را انکار می کنند و در آن زمان زنهای خواننده و مغنیه و رقاصه ظاهر می گردند.

همچنین ساز و نوا و آلات لهو کوچک و بزرگ ظاهر می شود.
و می فرمایند: در آخرالزمان مال را برای غنا(موسیقی) انفاق می نمایند.
مولای مان حضرت علی(ع) می فرمایند: در آن زمان شادمانی و نشاط و آوازه خوانی به غنا و ساز و آوازها را حلال می شمارند.

امام صادق(ع) فرمودند: در آخرالزمان خواهی دید که آلات لهو آشکار می گردد؛ به نحوی که مردم از کنار آنها می گذرند؛ اما کسی، کسی را منع نکرده و جرات منع کردن از آلات لهو را نیز نداشته باشد.

منبع: نشانه های ظهور امام عصر(عج)،ص۶۴و۶۵.