سرویس مذهبی افکار نیوز- رسول خدا(ص) فرمود: جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خداوند متعال می فرماید کسی که بر تو صلوات می فرستد من و فرشتگانم ده بار بر او صلوات می فرستیم و کسی که بر تو سلام می دهد من و فرشتگانم ده بار بر او سلام می دهیم.

فرق دعای فرشتگان و دعای انبیاء که رهبران الهی اند این است که فرشتگان برای پیروان راه خدا دعا می کنند.
«فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک»

ولی پیامبران ضمن آنکه برای راهیان کوی حق دعا می کنند برای کسانیکه وارد بیت نبوت و رسالت آنان شده اند نیز دعا می کنند.

منبع: نماز و فرشتگان،ص۵۴و۶۶.