سرویس مذهبی افکار نیوز- شخصی به امام رضا(ع) از مریض بودن و نداشتن فرزند شکایت کرد حضرت به او فرمودن که در منزلش صدایش را به گفتن اذان بلند نماید. او می گوید: این کار را کردم خداوند هم مریضی را از من دفع نمود و هم فرزندان زیاد شدند.

سلیمان جعفری می گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: در خانه ات اذان بگو تا شیطان دور شود و کودکان نیز به آن آشنا شوند.

حضرت باقر(ع) می فرماید: برای مؤذن به تعداد افرادی که توسط اذان او به نماز می ایستند حسنه و پاداش است.

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: سه گروهند که خداوند آنان را از عذاب قبر نگه می دارد: شهید و اذان گو، و آنان که در شب یا روز جمعه از دنیا بروند.

منبع:احکام عمومی،ج۲،ص۵۰.