همه روزه در قبرستان بقیع بعداز نماز صبح گشوده می شود و فقط مردان اجازه ورود دارند.

کد خبر: 154340