سرویس مذهبی افکارنیوز- برنامه اسلام و پیامبر خدا بزرگ ترین برنامه تکامل بشری است. برنامه ای است که بشر را طاهر از ظلم و جنایت، تربیت می کند. بشری که تابع فرمان خدای تعالی باشد و اطاعت حق کند، مجرم نیست، ایجاد جرم نمی کند، حقوق را تضییع نمی کند.
رحمت خدا، رحمت واسعه است، دریای رحمت است.

احوال پیامبر خدا را ملاحظه کنید؛ نزدیک وفاتش فرمود: هر کس بر ما حق دارد بیاید حقش را از ما بگیرد، وقتی از دنیا می رویم نباید حقوق مردم به گردن ما باشد.

برنامه اسلام چنین برنامه ای است. نه مثل برنامه های شرق و غرب که اساسش جرم و جنایت است. یا برنامه ای که انسان مجرم را تبرئه می کنند.

اگر به برنامه اسلام کاملا عمل شود، حقوق تضییع نمی شود، حدود تضییع نمی شود. بحر واسعه الهی هم مسائل را در حق الله حل می کند. قدرت ولایت و انبیا در اصلاح امت مصرف می شود و این غیر قدرتهای شیطانی است که بخواهند اقتصاد کشورها را ببرند، بخواهند فرهنگ کشورها را ببرند، بخواهند آزادی کشورها را ببرند.

هیچ آزادی بالاتر از از آزادی اسلام نیست. قدرت اسلام در مقام سلطه جویی نیست. نمی خواهد برای خودش مقامی حیازت کند. شرق و غربند که بنای رژیمشان فاسد و شیطانی است.

اگر برکات اسلام در شرق و غرب پیاده شود، شرق و غرب نورانی می شود، حقوق و حدود محفوظ می ماند، غارتگرها و چپاولگری ها تمام می شود، توطئه ها و دسیسه ها تمام می شود.

تربیت اسلام به گونه ای است که انسان حاکم بر اتم می شود. مردم مسلمان به برکات اسلام باید مشکل موت و حیات را حل کند. اسلام مشکل موت و حیات را حل کرده است. موجودی که مشکل موت و حیات را حل کرده، بر اتم حاکم است.

توطئه فرانسه و یهود و انگلستان و آمریکا را برای تفویت مسلمان ها دیدید.
این آخرین نقشه یهود است که در مبارزاتش همه دسته بندی ها را در میدان جنگ حاضر کند. ولی مسلمانی که موت و حیات را حل کرد، اتم در او اثر ندارد. حیات و مماتش حیات است.

اگر خدای تعالی به برکت حضرت مهدی - سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه - به این دنیا کمک کند، همه - ان شاءالله - از برکات حضرت استفاده می کنند.

منبع: سلوک معنوی، بیانات حضرت آیت اللّه بهاءالدینی(قدّس سرّه)، ص23و24.