سرویس مذهبی افکارنیوز- رسول خدا(ص) به اصحاب خویش فرمود:
آیا به شما خبری بدهم که بدترین شما کیست؟
گفتند: آری ای رسول خدا.

فرمود: سخن چینان؛ آنان که میان دوستان تفرقه ایجاد می کنند و آنان که برای افراد بی گناه در پی عیب اند.
دو به هم زنی کار سخن چینان است و الفت آفرینی شیوه صالحان.

کسانی هنرشان ایجاد صفا و محبت و آشتی است، دلها را به هم نزدیک می کنند و اختلافها را از بین می برند. درود بر آنان.

کسانی هم هنرشان «تفرقه آفرینی» است که البته هیچ هنر نیست، بلکه بی هنری است؛ چون به راحتی می توان دو نفر را به جان هم انداخت و دو دل را از هم جدا ساخت و دو گروه را نسبت به هم بدبین کرد.

آنان که وجودشان بذر فتنه و خلاف می افشاند و با سخن چینی رابطه ها را به جدایی تبدیل می کنند و دوستان را دشمن هم می سازند و با تهمت زدن و عیب جویی، صلح و صفا را از میان مردم می برند، از نگاه حضرت رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم «بدترین مردم» می باشند.

منبع: حکمتهای نبوی، ص ۳۳.