سرویس مذهبی افکار نیوز- روز عرفه از اعیاد عظیمه است اگر چه به اسم عید نامیده نشده است و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت خوانده و موائد جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر و خشمناک ترین اوقات خواهد بود، و روایت شده که حضرت امام زین العابدین علیه السّلام شنید در روز عرفه صدای سائلی را که از مردم سؤال می نمود، به او فرمود: وای بر تو آیا در این روز از غیر خدا سؤال می کنی و حال آنکه امید می رود در این روز برای بچه های در شکم، آنکه فضل خدا شامل آنها شود، و سعید شوند.

روزه روز نهم ذی الحجه(روز عرفه) مستحب است، ولی اگر به واسطه ی ضعف روزه نتواند دعاهای روز عرفه را نخواند، روزه آن روز مکروه(ثوابش کمتر) است.

حضرت امام موسی کاظم علیه السّلام می فرماید: روزه روز عرفه برابر با روزه یکسال است.
حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام می فرماید: روزه روز عرفه سبب پوشش خطاهای دو سال می شود.

منبع:
۱. مفاتیح الجنان، ص۴۵۱.
۲. احکام عمومی، ج۲، ص ۱۳۰.