سرویس مذهبی افکار نیوز- پیامبر اکرم(ص) فرمودند: درآن روز ثروتمندان امت من برای گردش، تماشا، استراحت و میانه حال ها به جهت بازرگانی و تجارت و فقرای ایشان برای نمایش دادن و گوشزد کردن، حج را به جا می آورند.

امام جعفر صادق(ع) فرمودند: در آخر الزمان حج برای غیر خدا انجام می شود.
عبدالله بن زراره از مولایمان امام صادق(ع) روایت می کند که فرمودند: به زودی امام مردم غایب می گردد. پس در موسم حج می آید و مردم را می بیند؛ اما مردم او را نمی بینند.

منبع: نشانه های ظهور امام عصر،ص۳۳.