سرویس مذهبی افکار نیوز- امام باقر (ع) به اصحاب خود فرمود: گرد هم آیید و با یکدیگر گفت و گوی (علمی) کنید که در این صورت فرشتگان شما را احاطه می کنند. خدا رحمت کند کسی را که امر (ولایت) ما را زنده کند.

امام صادق(ع) به اصحاب خود فرمود: پرهیزگاری پیشه کنید و برادرانی نیکوکار و دوستدار در راه خدا باشید و نسبت به هم دلجویی کنید و مهربان باشید. با یکدیگر دیدار کنید و با هم(درباره علوم اسلامی) بحثکنید و آن را زنده نگه دارید.

همچنین امام صادق(ع) به فضیل فرمود: آیا با یکدیگر می نشینید و گفت و گوی(علمی) می کنید؟ فضیل گفت: آری، فدایت شوم. آن حضرت فرمود: به راستی من این گونه مجالس را دوست می دارم. امر(فرهنگ و معارف) ما را زنده کنید. خدا رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند.

ای فضیل! اگر کسی ما را یاد کند یا نزد او یاد شویم و از چشمانش به اندازه بال مگسی اشک جاری شود، خدا گناهان او را می بخشد، گر چه از کف دریا افزون تر باشد.

منبع: مفاتیح الحیات،ص 520.