سرویس مذهبی افکار نیوز- در احادیث از سوی ائمه علیهم السّلام و بزرگان دین هشتاد نام به تناسب ابعاد مختلف غدیر برای روز غدیر بیان شده که ترجمه تعدادی از آنها به شرح ذیل است:
۱. روز عید بزرگ الهی
۲. روز عبادت
۳. روز پیمانِ گرفته شده
۴. روز جمع شاهدین.
۵. روز آشکار شدن باطن ها.
۶. روز جدائی حق و باطل
۷. روز فرج و گشایش
۸. روز بزرگترین خبر
۹. روز آشکار شدن حجّت ها
۱۰. روز کمال دین
۱۱. روز ارشاد
۱۲. روز برهان
۱۳. روز یأس کفار
۱۴. روز شکوه اسلام
۱۵. روز نزول رحمت حق
۱۶. روز اتمام نعمت
۱۷. روز راحتی اهل ایمان
۱۸. روز صلوات بر محمّد و آل محمّد
۱۹. روز آزادی از آتش
۲۰. روز بشارت
۲۱. روز تولی و تبری
۲۲. روز ریزش گناهان
۲۳. روز پاکی و رشد
۲۴. روز بیان حقائق
۲۵. روز دوستی
۲۶. روز هدیه
۲۷. روز خشنودی
۲۸. روز آراستن
۲۹. روز محکم شدن اسلام
۳۰. روز نماز و روزه
۳۱. روزه صله برادران دینی
۳۲. روز قبولی اعمال
۳۳. روز عید آل محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم
۳۴. روز خشم منافقین
۳۵. روز خشنودی خدای رحمن
۳۶. روزی مانند ماه در بین ستارگان
۳۷. روز به خاک مالیده شدن بینی شیطان
۳۸. روز ایستگاه بزرگ
۳۹. روز انتشار علم و دانش
۴۰. روز برطرف شدن غم و غصه ها
۴۱. روز رسیدن به رحمت خدا
۴۲. روز استجابت دعا
۴۳. روز عید و شادی و سرور
۴۴. شریفترین و بزرگترین عیدها
۴۵. روز عید شیعیان و دوستان اهل بیت علیهم السّلام
۴۶. روز رانده شدن شیطان
۴۷. روز امنیّت و آرامش
۴۸. روز مهرورزی و مهربانی
49. روز امتحان بزرگ الهی