سرویس مذهبی افکار نیوز- امر به معروف و نهی از منکر از اصلی ترین ارزشهای دینی است. به نقل قرآن کریم حضرت ختمی نبوّت صلّی الله علیه و آله و سلّم در کتاب های تورات و انجیل به امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر معرفی شد۱ و نیز لقمان به پسرش فرمود: ای پسرکم! نماز را برپا دار و به کار شایسته- که دین و خرد آن را به نیکی می شناسند- فرمان ده و از کار ناشایست نهی کن و بر مصیبت و رنجی که به تو رسیده شکیبا باش[و بدان] که صبر و شکیبایی برخاسته از اراده جدّی و تصمیم قاطع در کارهاست.۲

این دو مهم از مهم ترین وظایف مؤمنان و بارزترین ویژگی جامعه اسلامی است، زیرا خدای متعالی می فرماید: و باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی فراخوانند و آنان را به کار پسندیده وادارند و از کار زشت و نکوهیده نهی کنند. ۳

شما بهترین امّتید که به سوی مردم در آمدید؛ امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید…۴

منبع:
۱. سوره اعراف، آیه ۱۵۷.
۲. سوره لقمان، آیه ۱۷.
۳. سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
۴. سوره آل عمران، آیه ۱۱۰.
۵. مفاتیح الحیات، ص ۵۰۷.