سرویس مذهبی افکارنیوز- یاد مرگ نتایج بسیار ثمر بخشی بر رفتارها و کردارهای انسان دارد و می تواند اخلاق حسنه را برای او ارمغان آورد.

امام صادق(علیه السّلام) می فرمایند: «یاد مرگ، شهوت های غیر مشروع را در ضمیر آدمی می میراند، ریشه های غفلت و ناآگاهی را قطع می کند، دل را به وعده های الهی تقویت می نماید، طبیعت آدمی را نرمی و رقّت می بخشد، خواهش های بزرگ نفسانی را در هم می شکند، آتش حرص را فرو می نشاند و دنیا را در نظر انسان کوچک و حقیر می سازد»؛ و این است معنای جمله ای که پیامبر گرامی(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده است: «یک ساعت تفکر بهتر از یک سال عبادت است». ۱

پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: «مرگ را زیاد یاد کنید؛ زیرا گناهان را می زداید و به دنیا بی میل می گرداند.» ۲

امام علی(علیه السّلام) می فرمایند: «کسی که زیاد در یاد مرگ باشد از حرص و فزون طلبی رهایی می یابد، و به مقدار کمی از آن چه در زندگی دنیا دارد راضی می شود». ۳

رسول گرامی اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: «ویران کننده لذّت ها را زیاد یاد کنید»؛ عرض کردند ای پیامبر خدا! آن چیست؟ فرمود: «آن مرگ است. هیچ بنده ای به راستی آن را یاد نمی کند جز این که اگر در فراخی است دنیا بر او تنگ و اگر در شدّت سختی است دنیا بر او فراخ می شود». ۴

و نیز می فرمایند: «مرگ را زیاد یاد کنید؛ زیرا گناهان را نابود می کند، موجب زهد در دنیا می گردد. پس اگر هنگام ثروت، یاد آن کنید، ویران کننده ثروت است و اگر هنگام فقر از آن یاد کنید، شما را به زندگی راضی می کند.» ۵

منبع:
۱. مصباح الشریعه، باب مرگ.
۲. محجة البیضاء، ج۸، ص ۲۸۹.
۳. نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت ۳۴۹.
۴. محجة البیضاء، ج۸، ص ۲۹۱.
۵. همان.
۶. عرفان و عبادت، ص ۴۱۵و ۴۱۶.