سرویس مذهبیافکارنیوز- امام حسین علیه السّلام فرمود: درست است فرمایش رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرمود:
«افضل الاعمال بعد الصلوة ادخال السرور فی قلب المؤمن بما لا اثم فیه»؛ بهترین اعمال بعد از نماز، وارد کردن شادی در دل مؤمن است به آنچه گناهی در آن نباشد.

من غلامی دیدم خوراک خود را به سگی می دهد گفتم در چنین حال غذایت را می دهی؟
گفت: ای فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم من غمگین هستم به شادی او شادی می جویم برای اینکه صاحب من یهودیست می خواهم از او جدا بشوم، پس امام علیه السّلام به سوی صاحبش با دویست دینار آمد یهودی گفت: غلام فدای قدمت و مال را برگردانید.

حضرت فرمود: مال را بخشیدم یهودی گفت قبول کرده و به غلام بخشیدم.
حضرت فرمود: غلام را آزاد کرده و تمام مال را به او بخشیدم.

همسر یهودی گفت: اسلام آوردم و مهریه ام را به شوهرم بخشیدم.
یهودی گفت: من هم اسلام آورده و این خانه را به او بخشیدم.

منبع: چهره درخشان حسین بن علی علیه السّلام، ص ۱۱۸.