سرویس مذهبی افکارنیوز- در روز قیامت، همه اعمال انسان را- هر چند اندک باشد- می سنجند، اگر عمل نیک باشد به انسان پاداش می دهند و اگر عمل زشتی باشد کیفر آن را به انسان می چشانند.

در این ترازو، آنچه که کفّه اعمال نیک انسان ها را سنگین می کند و باعثنجات می شود، اخلاق خوب است، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

«ما یُوضَعُ فی میزانِ امریء یَوم القیامَةِ أفضلُ مِن حُسنِ الخُلقِ» ۱؛ چیزی در روز قیامت در ترازوی سنجش اعمال انسان برتر از حسن خلق نمی نهند.

«ما مِن شَیءٍ فی المیزانِ أثقَلُ مِن حُسنِ الخُلقِ» ۲؛ چیزی در ترازوی سنجش، سنگین تر از حسن خلق نیست.

منبع:
۱. کافی، ج۲، ص۹۹، باب حسن الخلق و بحار الانوار، ج۶۸، ص ۳۷۴.
۲. عیون الاخبار الرضا، ج۲، ص ۳۷ و وسائل الشیعه، ج۱۲، ص ۱۵۲.
۳. اخلاق اسلامی، ص ۴۴ و ۴۵.