سرویس مذهبی افکار نیوز- امام رضا علیه السّلام می فرمایند: خدا تقوای الهی را با صله رحم همراه ساخت، پس هر کس صله رحم نکند تقوای الهی ندارد،۱ در نتیجه دیگر اعمال نیکش پذیرفته نیست۲ و کار او پیامدهای دنیوی و اخروی سختی خواهد داشت.

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: قطع رحم مانع دعا و حجاب آن می شود۳؛ همچنین می فرمایند: هرگاه قطع رحم همگانی شود دارایی در دست اشرار قرار می گیرد. ۴

از امام باقر علیه السّلام روایت شده است: چهار چیز دارای کیفر زودرس است … گسستن پیوند با اهل صله رحم. ۵

از امام صادق علیه السّلام روایت شده است: گناهی که به سرعت نابود می کند، قطع رحم است. ۶

امام صادق علیه السّلام می فرمایند: مردی که از عمرش سی و سه سال مانده قطع رحم می کند، پس خدا آن را به سه سال کاهش می دهد. ۷

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: در قیامت مردی که به ظاهر در مسیر خیر بوده، ناگهان رحمی که وی پیوند خود را با او گسسته بر او وارد می شود و او را به ژرف ترین گودی آتش دوزخ می افکند۸؛

و نیز رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: بوی خوش بهشت از مسافت هزار اسله به مشام می رسد؛ ولی ستم کننده به والدین و قاطع رحم آن را نمی یابند. ۹

منبع:
۱. کتاب الخصال، ص۱۵۶.
۲. سوره مائده، آیه ۲۷.
۳. مستدرک الوسایل، ج۱۵، ص۱۸۵.
۴. الکافی، ج۲، ص۳۷۴.
۵. کتاب الخصال، ص۲۳۰.
۶. علل الشرائع، ص۵۸۴.
۷. الکافی، ج۲، ص ۱۵۳.
۸. الکافی، ج۲، ص۱۵۶.
۹. الکافی، ج۲، ص ۳۴۹.
۱۰. مفاتیح الحیات، ص۲۱۵.