سرویس مذهبیافکارنیوز- پیشوای چهارم شیعه، حضرت سجاد(ع) فرزند سیدالشهداء(ع) است، که در حادثه کربلا حضور داشتند و به علت بیماری در خیمه بستری بودند و همراه با اهل بیت، پس از شهادت امام حسین(ع) به اسیری رفتند و با حالتی دشوار و غمبار، که غل و زنجیر به دست و گردن آن حضرت بسته بودند، به کوفه و از آنجا به شام برده شدند. در کاخ یزید هم خطبه بسیار مهمی ایراد نمودند که چهره یزید افشا شد و مردم شام نسبت به ماهیت حادثه کربلا آگاه شدند.

امام سجاد(ع) در سال ۳۸ ه. ق در مدینه به دنیا آمد. در حادثه کربلا حدود ۲۴ سال داشتند، پس از شهادت پدر نیز مدت ۳۵ سال امامت کردند. در حادثه کربلا آن حضرت ازدواج کرده و دارای فرزند بودند و فرزند خردسالشان امام باقر(ع) هم در کربلا بودند.

نقش عمده آن حضرت در نهضت عاشورا پیام رسانی خون شهیدان کربلا و حفظ دستاوردهای آن انقلاب خونین و اهداف پدر، از تباه شدن و تحریف گشتن بود.

منبع: فرهنگ عاشورا،ص۲۳۲.