به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، در ادامه برخی از تاکیدات معصومین(ع) پیرامون اهمیت وجود تدبیر و تدبر در رفتار افراد می‌آید:

رسول خدا(ص) به شخصی می‌فرمایند:

" سفارش می‌کنم هرگاه خواستی کاری انجام دهی به سرانجام آن بیندیش، اگر مایه رشد بود؛ آن را انجام بده و اگر مایه فساد و تباهی بود آن را رها کن. "

همچنین آن حضرت می‌فرمایند:

" خدای متعالی دوست دارد هر یک از شما وقتی کاری می‌کند آن کار را محکم و استوار سازد. "

امیرمومنان(ع) نیز می‌فرمایند:

" استواری زندگی به برنامه‌ریزی نیکو و سنجه آن دوراندیشی نیکوست. "

امام صادق(ع) می‌فرمایند:

" سه چیز، فرد را از دستیابی به مقامات عالی باز می‌دارد: کوتاهی همت، کم تدبیری(چاره‌جویی) و ناتوانی در اندیشه.

امام جواد(ع) فرمودند:

فاش کردن چیزی پیش از استحکام آن باعثفسادش می‌گردد.

منبع: مفاتیحالحیات، مولف: آیتالله جوادی آملی، ناشر: مرکز نشر اسراء، چاپ بیست و چهارم.