سرویس مذهبی افکارنیوز- رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند:
- غضب ایمان را فاسد می کند همانگونه که سرکه عسل را تباه می سازد. ۱
- کسی که خشمی را فرو برده با اینکه می تواند آن را به کار برد خداوند دل او را از آرامش و ایمان در روز قیامت پر می کند. ۲

امام علی علیه السّلام می فرمایند:
- شدت خشم، منطق آدمی را تغییر داده و ریشه دلیل و برهان را قطع نموده و فهم را متفرق و پراکنده سازد. ۳
- خشم خردها را فاسد و از درستی دور می کند. ۴

- از برترین کارهای خوب: بخشندگی در تنگدستی، راستگویی در خشم و گذشت در حال قدرت است. ۵
- غضب آتش برافروخته شده است که هر کس آن را فرو نشاند آن آتش را خاموش ساخته و کسی که غضب خود را آزاد بگذارد اوّل کسی که در شعله آن می سوزد خود اوست. ۶

منبع:
۱. جامع السعادات، ج۱، ص۲۸۸.
۲. اصول کافی، ج۲، ص۱۱۰، ح۷.
۳. جلوه های حکمت، ص۴۴۵، ح۲۲.
۴. همان.
۵. همان، ص۴۴۴، ص۲۰.
۶. مستدرک الوسایل، ج۲، ص۳۲۶.
۷. چهل نکته پیرامون آرامش، ص۳۶-۳۷.