سرویس مذهبی افکارنیوز- خدا گسستن پیوند با والدین را نکوهیده و درباره آن تهدید کرده است. کسانی که پدر و مادر خود را تحقیر و به آنان اهانت می کنند به سرانجامی بد گرفتار می شوند.

در قرآن کریم آمده است: و آن کس که به پدر و مادر خود، آن گاه که او را به پذیرش رستاخیز فراخواندند، گفت: اُف بر شما … اینان کسانی اند که آن سخن(وعده عذاب) درباره آنان به حقیقت پیوست، در حالی که در میان امّت هایی از جنّیان و آدمیان هستند که پیش از آنان درگذشتند. قطعاً اینان زیانکارند. ۱

این آیه تنها درباره فرزندان کفرپیشه نیست، بلکه محور آن، نکوهش اهانت و تحقیر والدین است، چنان که خدا در آیه ای دیگر، این کار را نکوهیده و فرموده است: و … به آنان کلمه ای ناخوشایند مگوی و با آنان پرخاشگری مکن. ۲

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز فرمود: از ستم والدین بپرهیزید، زیرا بوی بهشت از راهی هزار ساله به مشام می رسد؛ ولی عاق والدین … آن را نمی یابد. ۳

امام صادق علیه السّلام فرمود: پایین ترین مرتبه عاق والدین شدن، اف گفتن است. اگر خدا چیزی کمتر از اف گفتن نشان می داشت، از آن نهی می کرد؛ ۴

همچنین فرمود: هر کس به والدین خود در حالی که به او ستم کرده اند خشمگینانه بنگرد خدا نمازش را نمی پذیرد. ۵

شدیدترین مرحله در عاق والدین شدن، کشتن آنان است. پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: بالاتر از هر عقوقی(ستم بر والدین) ستمی هست تا اینکه کسی یکی از والدین خود را بکشد و هرگاه چنین کرد عقوقی بدتر از آن نیست. ۶ مراد از عقوق والدین همان ستم و آزردن آن دو است که موجب گسستن پیوند خویشاوندی با آنان است. ۷

منبع:
۱. سوره احقاف، آیه ۱۷-۱۸.
۲. سوره اسراء، آیه ۲۳.
۳. الکافی، ج۲، ص۳۴۹.
۴. الکافی، ج۲، ص۳۴۹.
۵. الکافی، ج۲، ص ۳۴۹.
۶. الکافی، ج۲، ص۲۴۸.
۷. مجمع البحرین، ج۵، ص۲۱۵.
۸. مفاتیح الحیاة، ص۲۲۹-۲۳۰.