سرویس مذهبی افکارنیوز- رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: سحرخیزی مبارک است و همه نعمت ها به ویژه روزی را می افزاید؛۱

همچنین آن حضرت می فرمایند: صبحگاهان در پی نیازمندی هایتان بروید، چرا که آسان به دست می آیند. ۲
امیرمؤمنان سلام الله علیه می فرماید: صبح زود در پی روزی رفتن، روزی را افزون می کند؛ ۳

همچنین می فرمایند: کسی که خواستار جاودانگی است، باید سحرخیز باشد؛ ۴
و نیز می فرمایند: هیچ سحرخیزی در راه خدا برتر از سحرخیزی برای تأمین معاش فرزندان و خانواده نیست. ۵

امام صادق سلام الله علیه می فرمایند: جدیت و تلاش کنید! هرگاه نماز صبح گزاردید و بازگشتید صبحگاهان در پی روزی روید و کسب حلال کنید، چرا که خدای عزّوجل روزیتان دهد و یاریتان رساند؛ ۶

همچنین آن حضرت می فرمایند: امام سجاد سلام الله علیه هنگام صبح در پی روزی بیرون می رفت.
پرسیدند: ای فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم کجا می روی؟
فرمود: برای پذیرش صدقه برای خانواده ام.
پرسیدند: آیا برای خانواده ات صدقه می پذیری؟
فرمود: هر که کسب حلال کند صدقه عایله خود را از خدا می پذیرد و به آنان می رساند. ۷

منبع:
۱. کتاب الخصال، ج۲، ص۳۹۴.
۲. وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۳۴۸.
۳. عیون الاخبار الرضا سلام الله علیه، ج۲، ص۳۸.
۴. دعائم الاسلام، ج۲، ص۱۵.
۵. الکافی، ج۵، ص۷۹.
۶. همان، ج۴، ص۱۲.
۷. مفاتیح الحیاة، ص۹۲.