به گزارش افکارنیوز، سیاست‌نامه نوشت: چند سالی است که بهشت زهرا سلام الله علیها قبور سه طبقه برای متوفیان تهیه می‌کند. ارتفاع این قبور آنقدر زیاد است که خواندن تلقین برای متوفی در طبقه اول را دچار مشکل کرده است.

عکس زیر روایتی وحشتناک از وقت تنهایی است. انتهای این قبر معلوم نیست.