به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر داود تک فلاح معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآنالکریم با اشاره به اجرای طرح قرآن و سبک زندگی در قالب برپایی کارگاههای آموزشی، اردوهای چند روزه و یکروزه در استانها، اظهار کرد: برای برگزاری این دورهها و اردوهای یکروزه نیازمند مربیان متخصص این حوزه هستیم تا این دورههای را در بالاترین سطح برگزار کنیم.

وی در ادامه افزود: امسال به دلیل کمبود اعتبارات و بودجه لازم دوره‌های آموزشی مربیان «قرآن و سبک زندگی» را اجرا نکردیم اما تلاش داریم تا این دوره‌ها را برای سال آینده و با تأمین اعتبارات لازم ویژه تمامی مربیانی که در این کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تدریس خواهند داشت برگزار کنیم.

تک‌فلاح با یادآوری اینکه تا زمانی که مربیان حوزه قرآن و سبک زندگی را تربیت نکنیم، نمی‌توانیم این دوره‌های آموزشی را متناسب با درخواست‌ها برگزار کنیم، ادامه داد: در این دوره‌های آموزشی که سال آینده برگزار خواهد شد، مربیان با سرفصل‌های مورد نظر برای تدریس در دوره‌های آموزشی «قرآن و سبک زندگی» آشنا می‌شوند و شیوه‌های ارائه این مباحثو سرفصل‌ها را فرامی‌گیرند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآنالکریم در این بخش از سخنان خود با اشاره به انجام کارهای تحقیقی و پژوهشی با محوریت قرآن و سبک زندگی گفت: علاوه بر انجام پژوهشهای قرآن و سبک زندگی که هماکنون دنبال میشود، برنامههایی نیز به منظور ورود آموزههای قرآنی به زندگی فردی و اجتماعی افراد و کاربردی نمودن آموزههای قرآنی در سطوح و برهههای مختلف زندگی افراد داریم و تلاش داریم تا بیشترین سرمایهگذاری را برای سال آینده در این حوزه داشته باشیم.