افکارنیوز: هر کسی در قنوت خود دعای فرج را بخواند، در سایه گسترده ی خداوند قرار گرفته است و رحمت بر او نازل می شود مادامی که مشغول آن دعا باشد.

۱ - فرمایش حضرت ولی عصر(عج) بسیار دعا کنید برای تعجیل فرج که فرج شما در آن است
۲ - این دعا سبب زیاد شدن نعمت هاست
۳ - اظهار محبت قلبی است
۴ - نشانه ی انتظار است
۵ - زنده کردن امر ائمه اطهار(ع) است
۶ - مایه ناراحتی شیطان لعین است
۷ - نجات یافتن از فتنه های آخرالزمان است
۸ - اداء قسمتی از حقوق آن حضرت است که اداء حق هر صاحب حقی؛ واجب ترین امور است
۹ - تعظیم خداوند و دین خداوند است
۱۰ - حضرت صاحب الزمان(عج) در حق او دعا می کند
۱۱ - شفاعت آن حضرت در قیامت شامل حال او می شود
۱۲ - شفاعت پیغمبر(ص) ان شالله شامل حالش می شود
۱۳ - این دعا امتثال امر الهی و طلب فضل و عنایت او است
۱۴ - مایه ی استجابت دعا می شود
۱۵ - اداء اجر رسالت است
۱۶ - مایه دفع بلاست
۱۷ - سبب وسعت روزی است انشالله
۱۸ - باعثآمرزش گناهان است
۱۹ - سبب تشرف به دیدار آن حضرت در بیداری یا در خواب می شود انشالله
۲۰ - سبب رجعت به دنیا در زمان ظهور آن حضرت می شود انشالله
۲۱ - از برادران پیغمبر(ص) خواهد بود
۲۲ - فرج مولای ما صاحب الزمان(عج) زودتر واقع می شود
۲۳ - پیروی از پیغمبر و امامان خواهد بود
۲۴ - وفای به عهد و پیمان خداوندی است
۲۵ - آثار نیکی به والدین برای دعا کننده حاصل می گردد
۲۶ - فضیلت رعایت و اداء امانت برایش حاصل می شود
۲۷ - زیاد شدن اشراف نور امام(عج) در دل اوست
۲۸ - سبب طولانی شدن عمر است
۲۹ - تعاون و همکاری در کارهای نیک و تقوی است
۳۰ - رسیدن به نصرت و یاری خداوند و پیروزی بر دشمنان به کمک خداوند است
۳۱ - سبب هدایت به نور قرآن مجید است
۳۲ - نزد اصحاب اعراف معروف می گردد
۳۳ - به ثواب طلب علم نائل می شود انشالله
۳۴ - از عقوبت های اخروی در امان می ماند
۳۵ - هنگام مرگ به او مژده می رسدو با او به نرمی رفتار می شود
۳۶ - این دعا اجابت دعوت خدا و رسول(ص) است
۳۷ - با امیر المومنین(ع) و در درجه ی آن حضرت خواهد بود
۳۸ - محبوب ترین افراد نزد خداوند خواهد بود
۳۹ – عزیزترین و گرامی ترین افراد نزد خداوند خواهد بود
۴۰ - از اهل بهشت خواهد شد
۴۱ - دعای پیغمبر(ص) شاملش می شود
۴۲ - کردارهای بد او به کردارهای نیک مبدل می شود
۴۳ - خداوند متعال در عبادت او را تایید می فرمایند
۴۴ - ان شاالله با این دعا عقوبت از اهل زمین دور می شود
۴۵ - ثواب کمک به مظلوم را دارد
۴۶ - ثواب احترام به بزرگتر و واضح تر نسبت به او دارد
۴۷ - پاداش خونخواهی حضرت حسین(ع) را دارد
۴۸ - شایستگی دریافت احدایثائمع(ع) را دارد
۴۹ - نور او برای دیگران نیز روز قیامت درخشان می گردد
۵۰ - هفتاد هزار نفر گناهکار را شفاعت می کند
۵۱ - دعای امیرالمومنین(ع) در روز قیامت شاملش می شود
۵۲ - بی حساب داخل بهشت می شود
۵۳ - از تشنگی روز قیامت در امان می ماند
۵۴ - در بهشت جاودان است
۵۵ - مایه خراش روی ابلیس و مجروح شدن دل اوست
۵۶ - روز قیامت هدیه های ویژه ای دریافت می کند
۵۷ - خداوند عزوجل از خدمتگزاران بهشت تصیبش می فرماید
۵۸ - در سایه گسترده ی خداوند قرار گرفته است و رحمت بر او نازل می شود مادامی که مشغول آن دعا باشد
۵۹ - پاداش نصیحت مومن دارد
۶۰ - مجلسی که در آن برای حضرت قائم(عج) دعا شود محل حضور فرشتگان می گردد
۶۱ - دعا کننده مورد مباهات خداوند می شود
۶۲ - فرشتگان برای او آمرزش می کنند
۶۳ - از نیکان مردم پس از ائمه(ع) می شود
۶۴ - این دعا اطاعت از اولی الامر است که خداوند در بهشت به او حکومت می دهد
۶۵ - مایه ی خرسندی خداوند عزوجل است
۶۶ - مایه ی خوشنودی پیامبر(ص) است
۶۷ - این دعا خوشایند ترین اعمال نزد خداوند است
۶۸ - از کسانی خواهد بود که خداوند در بهشت به او حکومت می دهد
۶۹ - حساب او آسان می شود
۷۰ - این دعا در عالم برزخ و قیامت مونس مهربانی خواهد بود
۷۱ - این عمل بهترین اعمال است
۷۲ - باعثدوری غصه هاست
۷۳ - دعای هنگام غیبت بهتر از دعای هنگام ظهور است
۷۴ - فرشتگانش درباره اش دعا می کنند
۷۵ - دعای حضرت سجاد(ع) که نکات و فوائد زیادی دارد شامل حالش می گردد
۷۶ - این دعا تمسک به ثقلین است
۷۷ - چنگ زدن به ریسمان الهی است
۷۸ - سبب کامل شدن ایمان است
۷۹ - مانند ثواب همه بندگان به او می رسد
۸۰ - تعظیم شعائر خداوند است
۸۱ - این دعا ثواب کسی است که با پیامبر(ص) شهید شده را دارد
۸۲ - ثواب کسی که زیر پرچم حضرت قائم(عج) شهید شده را دارد
۸۳ - ثواب احسان به مولای ما حضرت صاحب الزمان(عج) را دارد
۸۴ - در این دعا ثواب گرامی داشتن عالم هست
۸۵ – پاداش گرامی داشتن شخض کریم را دارد
۸۶ - در میان گروه ائمه(ع) محشور می شود
۸۷ - درجات او در بهشت بالا می رود
۸۸ - به بالاترین درجات شهدای روز قیامت نائل می شود
۸۹ - از بدی حساب در روز قیامت در امان می ماد
۹۰- و رستگاری به سبب شفاعت حضرت فاطمه زهرا (س) را در پی دارد.