افکار

- انسان می تواند در هر زمان و مکانی، از درگاه خداوند متعال، آمرزش بخواهد، اما در بعضی از زمان ها، تأثیر استغفار بیشتر است؛ یکی از بهترین زمان ها وقت سحر است، خداوند متعال یکی از صفات مؤمنین و پرهیزگاران را استغفار در سحر ذکر می کند:

«مؤمنین کسانی هستند که می گویند پروردگارا ما ایمان آورده ایم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نگه دار. همان ها که(در برابر مشکلات و در مسیر اطاعت و ترک گناه) استقامت می ورزند، راست گو هستند(در برابر خدا) خضوع و(در راه او) انفاق می کنند و در سحرگاهان استغفار می نماید.» ۱

امام صادق علیه السّلام فرمود: هر کس در نماز وتر(آخرین رکعت نماز شب) هفتاد بار بگوید استغفرالله ربی و اتوب الیه و تا یک سال این عمل را انجام دهد خداوند او را از استغفارکنندگان در سحر «وَالمُستَغفِرِینَ بِالأَسحارِ» قرار می دهد و او را مشمول عفو و رحمت خود می سازد. ۲

سحر در اصل به معنای پوشیده و پنهان بودن است و چون در ساعت آخر شب پوشیدگی خاصی بر همه چیز حکومت می کند نام آن را سحر گذاشته شده است.

اما چرا در میان همه اوقات، تنها به وقت سحر اشاره شده است در حالی که استغفار در هر حال مطلوب است؟

علتش آن است که سحر به خاطر آرامش و سکوت و تعطیل کارهای مادی و نشاطی که بعد از استراحت و خواب به انسان دست می دهد آمادگی بیشتری برای توجه به خداوند به او می بخشد و این معنا را به آسانی با تجربه می توان یافت.

به گزارشافکارحتی بسیاری از دانشمندان برای حل مشکلات علمی از آن وقت استفاده می کنند، زیرا چراغ فکر و روح انسان در آن وقت از هر زمان پر فروغ تر و درخشان تر است و از آن جا که روح عبادت و استغفار توجه و حضور دل می باشد، عبادت و استغفار در چنین ساعتی از همه ساعات گران بهاتر خواهد بود.

منبع:
۱. سوره آل عمرات، آیات ۱۶-۱۷.
۲. تفسیر برهان، ج۱،۲۷۳.
۳. عرفان و عبادت، ص۴۸۰-۴۸۱.