افکار گروه مذهبی:

جدل های بی مورد در مسیر غیرحق همواره مورد نکوهش پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام بوده است چرا که این جدل ها به مثابه سنگ هایی بر سر راه حق و پویندگان این مسیر است و موجبات گمراهی افراد را فراهم می کند و نمی گذارد تا حق چهره واقعی خود را نمایان سازد. در این رابطه ذکر روایتی در خصوص زندگی پیامبر اسلام(ص) قابل تامل برای همه مایی است که ادعای پیروی از سیره ایشان را داریم.

روزی رسول خدا(ص) به جمع اصحاب خود وارد شدند و دیدند که آنان با یکدیگر مجادله و مخاصمه می کنند. حضرت به قدری خشمگین شدند که از شدت غضب چهره مبارکشان سرخ شد به گونه ای که طبق روایات گویی دانه های انار بر رخسار مبارکشان نشسته است.

حضرت با همان ناراحتی و خشم خطاب به اصحاب فرمودند: آیا برای همین کارها خلق شده اید و به خاطر این مسائل مامور شده اید که بعضی از مسائل کتاب خدا را با بعضی دیگر بیامیزید؟ خوب بنگرید که به چه کاری مامور هستید؛ به آن عمل کنید و بنگرید از چه چیزهایی نهی شده اید و از ارتکاب آنها اجتناب کنید.