افکار

- پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: هیچ بیماری ای به چیزی برتر از صدقه، درمان نشده است. ۱

امام صادق علیه السّلام می فرمایند: مستحب است که بیمار به دست خود، صدقه ای به سائل بدهد و از او بخواهد برای وی دعا کند. ۲

شخصی خدمت امام کاظم علیه السّلام رسید و از این نالید که نان خور زیادی دارم که همه نیز بیمارند. حضرت به او فرمودند: آنان را با صدقه درمان کنید، زیرا هیچ چیز به اندازه صدقه به اجابت نزدیک نیست و بیش از صدقه برای بیمار، منفعت در پی نمی آورد. ۳

منبع:
۱. الفردوس، ج۴، ص۱۱۸.
۲. الکافی، ج۴، ص۴، ح۴.
۳. بحارالانوار، ج۶۲، ص۲۶۵، ح۳۰.
۴. خانه خوبان، ش ۴۳، ص۶۹.