به گزارش افکارنیوز، پیامبر خدا(ص) درباره این‌که آیا گناه، مؤمن را از ایمان خارج می‌کند؟ می‌فرمایند: " هیچ گناهی مؤمن را از ایمانش خارج نمی‏‌سازد، همچنان که هیچ کار نیکی کافر را از کفرش به در نمی‏‌برد۱ ".

امام کاظم(ع) نیز در پاسخ به این سؤال که آیا گناهان کبیره ایمان را سلب می‏‌کند؟ فرمودند: " آری و گناهان غیر کبیره نیز. همچنین رسول خدا(ص) فرمودند: " زناکار در حالی که مؤمن است زنا نمی‏‌کند و سارق، در حال ایمان، دزدی نمی‏‌کند۲ ".

پیامبر خدا در ارتباط با این‌که کمال ایمان به چیست، سه چیز را نشانه ایمان کامل می‌دانند: " سه چیز است که هر که داشته باشد ایمانش کامل است: مردی که در راه خدا از سرزنش هیچ نکوهشگری نهراسد و در هیچ کار خود ریا و خودنمایی نکند و هرگاه دو چیز بر او عرضه شود که یکی دنیایی است و دیگر آخرتی کار آخرت را بر دنیا ترجیح دهد۳ ".

منابع:

۱ - کنزالعمّال: ۱۳۳۳ منتخب میزان الحکمة: ۵۸
۲ - بحارالأنوار: ۶۹ / ۶۳ / ۷ منتخب میزان‌الحکمة: ۵۸
۳- کنز العمّال: ۴۳۲۴۷ منتخب میزان الحکمة: ۵۸