به گزارش افکارنیوز، درباره ویژگی ها و آداب رفتاری حضرت فاطمه زهرا(س) روایات زیادی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

پیغمبر اکرم(ص) به اصحاب خود فرمود که به من بگویید که چه چیزی برای زنها از همه چیز بهتر است، اصحاب او همگی ساکت ماندند، امیرالمومنین به خانه آمد و فاطمه(س) را از گفتار رسول خدا(ص) آگاه کرد، آن حضرت فرمود: چرا نگفتی بهترین چیز برای زنان این است که مردی او را نبیند و او مردی را نبیند. چون امیرالمومنین(ع) مراجعت کرد و رسول خدا(ص) را آگاه نمود پیامبر اعظم فرمود: " فاطمه بضعه منی ".

گویند مردی نابینا بر امیرالمومنین وارد شد، حضرت فاطمه(س) و رسول خدا(ص) در آن مجلس بودند، حضرت فاطمه(س) برخواست و عقب پرده رفت. رسول خدا(ص) فرمودند این مرد نابینا است. فاطمه(س) عرض کرد اگر او نابینا است، من او را می بینم و او قوه سامعه اش قوی است و بینی اش بوی خوش را استشمام می نماید.

نقل است حضرت محمد(ص) فرمودند: چه وقت به خدای خود نزدیک می شوید. صحابه در جواب ماندند، چون مطلب به حضرت فاطمه(س) رسید، فرمود: هنگامی که در خانه خود بنشیند. نبی اکرم ص) فرمودند " ان فاطمه بضعه منی ".

آیه مباهله
وقتی نصاری نجران قرار را بر دعا و نفرین گزاردند تا این که هرکس برحق است نفرینش به اجابت رسد و دیگری را از بین ببرد، آیه شریفه ۳۵ سوره آل عمران نازل گردید و به پیامبر اسلام(ص) دستور داد به نصاری نجران بگو شما پسرها و زنان و آنان که به منزله جانتان هستند بیاورید ما هم می آوریم، آن وقت نفرین می کنیم.

نصاری گفتند اگر پیغمبر(ص) با اصحاب و انصار آمد ما بر او غلبه می کنیم و اما اگر منحصرا چند نفر را آورد او بر ما غالب است و از در صلح بیاییم و جزیه دهیم، در وقت مقرر مشاهده نمودند که رسول الله(ص) دست دو فرزندش حسن وحسین را گرفته و می آورد و در پشت سرش فاطمه(س) دختر او و علی(ع) هم به دنبال می آید، دانستند که او بر حق است. پس منحصرا از تمام زنها فاطمه(س) را پیامبر آورد.

آیه تطهیر
خداوند در آیه ۳ سوره احزاب می فرماید که انحصارا پاکی و پاکیزگی را به اهل بیت پیامبر اختصاص داده که یکی از بارزترین افراد اهل بیت پیامبر حضرت فاطمه(س) است.

آیه مودت(آیه ۲۳ سوره شوری)
ابن عباس سوال کرد یا رسول الله خویشان و عترت شما که مودت و دوستی آنها واجب است کدامند. رسول خدا(ص) فرمود علی(ع) و فاطمه(س) و دو پسر آنان حسن وحسین، هر کس نیکی درباره آنان نماید، خداوند چند برابر به او اجر دهد و من از شما مزد رسالت نمی خواهم.

آیه یلتقیان(آیه ۲۰ سوره الرحمن)
به اتفاق مورخین و محدثین این آیه به وجود علی(ع) و فاطمه(س) تفسیر شده و نزولش در این خاندان است. امام صادق(ع) فرمود دو بحر عمیق ولایت وعصمت هستند و مراد از برزخ رسول الله(ص) است و منظور از لؤلؤ و مرجان حسن و حسین می باشند.

سوره کوثر
به اتفاق مفسرین درباره رسول اکرم(ص) نازل شده که خداوند کوثر یعنی حضرت فاطمه(س) را به او عطا کرد.

آیه ۵۴ سوره فرقان سوره فرقان
او خدایی است که از آب بشر را آفریده و بین آنها خویشی و بستگی و ازدواج قرارداد و خدای تو بر هر چیز قادر است. این آیه مبارکه هم در تحت خطبه نکاح فاطمه(س) نازل گردیده است.

آیه ۵ سوره دهر
این آیه درباره ایثار این خانواده نازل گردید که خود افطار نکردند و طعام خود را در روز اول به یتیم و روز دوم به اسیر و روز سوم به مسکین دادند.

آیه ۵ سوره لیل
در تفسیر روایت شده که شان نزول آیه درباره فاطمه(س) و علی(ع) است که از مال خود در راه پیشرفت اسلام دریغ نداشتند و گویند ابوذر را هم شامل است، زیرا چهل هزار درهم با هر چه داشت خدمت پیغمبر نهاد تا بین فقرا تقسیم نماید.

آیه۵۷ سوره احزاب
این آیه درمورد غضب فاطمه (س) است. آنان كه خدا و رسول خدا (ص) را به عصيان و مخالفت خود آزار واذيت مي كنند خدا آنها را در دنيا وآخرت لعن كرده و بر آنان عذابي با ذلت مهيا ساخته است.