به گزارش افکارنیوز- آیت الله العظمی بهجت(ره) می‌فرمود: اى کاش مى‌فهمیدیم که چاره‌ى کار ما در یک چیز منحصر است، و آن این است که تکلیف الهى را تشخیص بدهیم و بدانیم که چه کار را باید بکنیم و چه کار را نباید بکنیم. اگر دانستیم الحمدلله، و اگر ندانستیم باید بدانیم که انسانى که نمى‌داند چه کند و چه نکند، باید احتیاط کند. و در این صورت - یعنى در صورت ندانستن تکلیف واقعى - اگر ندانیم چه کنیم، از ما پذیرفته نمى‌شود و ما در نزد خدا معذور نیستیم.

آیا اگر عینک نداشتیم، نباید براى راه رفتن عصاى احتیاط به دست بگیریم؟! آیا ندانستن تکلیف، عذر مىشود که با دست نگرفتن عصاى احتیاط خود را در چاه عمیق بیندازیم؟! بنابراین، با تمکّن از احتیاط، کار ما مشکل نیست، و در این صورت اگر احتیاط را ترک کنیم معذور نیستیم.