به گزارش افکارنیوز، بیان معماها و سوالات قرآنی برای کسانی که علاقه‌مند تعلیم و تربیت و معلومات قرآنی هستند می‌تواند مقدمه خوبی برای وارد شدن در داستان‌ها و معارف عظیم قرآنی باشد.

تلاش می‌کنیم در قالب این گزارش و به صورت مستمر برخی از معماها و نکات زیبای قرآنی را برای علاقه‌مندان مطرح کنیم.

در این بخش به ۱۵ معمای زیبای قرآنی اشاره می‌کنیم:

۱ - سوره‌هایی که حضرت محمد(ص) فرمود آن سوره‌ها مرا پیر کرد، چیست؟

۲ - کدام سوره قرآن به نام یکی از فلزات است؟

۳ - نام موجودی که نه انسان است و نه حیوان و نه فرشته و نام یکی از سوره‌های قرآن است؟

۴ - سوره‌ای که نام میوه‌ای است و خداوند به آن قسم خورده است؟

۵ - نام سوره‌ای که به معنای روزگار است، چیست؟

۶ - کدام سوره‌ها نشان دهنده بخش‌هایی از شبانه روز هستند؟

۷ - سوره‌هایی که نام آنها از اولین کلمه همان سوره گرفته شده، کدامند؟

۸ - نام مرد دانشمندی که یکی از سوره‌های قرآن به نام اوست؟

۹ - سوره‌هایی را که تعداد آیه‌های آن، برابر با تعداد امامان معصوم است؟

۱۰ - سوره‌ای که به نام یکی از روزهای هفته است؟

۱۱ - کدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟

۱۲ - کدام سوره به «عروس قرآن» مشهور است؟

۱۳ - تنها سوره‌ای که به زبان حال بندگان نازل شده، کدام است؟

۱۴ - زینت قرآن چیست؟

۱۵ - کدامیک از اسماء الحسنی خداوند است که ۱۱۴ مرتبه مطابق با تعداد سوره‌های قرآن آمده است؟

پاسخ:

۱ - سوره‌های هود، واقعه، مرسلات و نبا می‌باشد.

۲ - «حدید» که به معنای «آهن» است.

۳ - سوره «جن»

۴ - سوره «تین»

۵ - سوره «دهر»

۶ - فلق، عصر، لیل و فجر.

۷ - تبت، عصر، قارعة، عبس، لیل، شمس و…

۸ - «لقمان»

۹ - «تحریم» و «طلاق» است.

۱۰ - «جمعه»

۱۱ - سوره «یس»

۱۲ - سوره «الرحمن»

۱۳ - سوره «حمد» است.

۱۴ - به فرمایش حضرت محمد(ص) صوت زیبا زینت قرآن است.

۱۵- لفظ رحیم ۱۱۴ مرتبه در قرآن کریم آمده است.