سرویس مذهبی افکارنیوز- امروزه بر همگان روشن است و از نظر علمی و دینی از مسلمات است که همانگونه که فرزندان در شئون جسمی از پدر و مادر ارثمی برند در امور معنوی و حالات روحی نیز ارثمی برند.

مثلا پدر و مادری که شجاع، پاکدامن، با اراده و متدین هستند نقش بسیار در انتقال این صفات به فرزندان خود دارند.

و به عکس اگر ترسو، ناپاک، سست اراده و بی بند و بار باشند، مسلما زمینه ساز این صفات در فرزندان خود خواهند شد.

در قرآن می خوانیم که حضرت نوح(ع) در مورد قوم گنه کار خود چنین نفرین کرد:
پروردگارا! احدی از آنان را روی زمین زنده مگذار، چرا که اگر آنها را زنده بگذاری بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر به وجود نمی آورند. ۱

این آیه اشاره به قانون وراثت می کند که پدر و مادر ناپاک موجب ایجاد فرزند ناپاک خواهند شد.

در زیارت مطلقه امام حسین(ع) و بعضی از زیارت های دیگر خطاب به امامان(ع) می خوانیم:
«اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره لم تنجسک الجاهلیه بانجاسها و لم تلبسک من مدلهمات ثیابها»

گواهی می دهم که تو نوری بودی در پشتهای بلند مرتبه و در رحم های پاک، دوران جاهلیت بوسیله پلیدی هایش تو را آلوده نساخت و تیره گی های جامه هایش را بر تن تو نکرد.

این عبارت معروف در زیارتنامه ها، اشاره به طهارت و پاکی پدران و مادران امامان معصوم(ع) دارد که آنها از هر نظر پاک بودند و قداست و پاکی را به ارثبردند.

رسول خدا(ص) می فرماید: انسان تیره بخت در رحم مادرش تیره بخت است و انسان سعادتمند در رحم مادرش سعادتمند است. ۲

یعنی انسان زمینه های سعادت و شقاوت را از والدین به ارثمیبرد.

منبع:
۱ - نوح / ۲۷.
۲ - بحار، ج۳، ص۴۴.
۳- زمینه های گناه،ص۶۷.