سرویس مذهبی افکارنیوز- شیخ صدوق در کتاب خصال به سندش از رسول خدا(ص) روایت کرده که فرموده است:

به امت من در ماه رمضان پنج چیز داده شده که به امت هیچ پیغمبری قبل از من داده نشده:

اما یکم آنکه چوان شب اول ماه رمضان شود خداوند به آنها نظر لطف کند و هر کس را که خداوند به او نظر لطف کند هرگز عذابش نکند.

و اما دوم آنکه در شامگاه، بوی دهان آنها نزد خداوند از بوی مشک پاکیزه تر باشد.
و اما سوم آنکه فرشتگان در شب و روز برای آنها استغفار کنند.
و اما چهارم آنکه خداوی عزوجل به بهشت دستور دهد برای بندگانم آمرزش بخواه و خود را برای آنها آراسته کن تا رنج و آزار دنیا از آنها برود، و در پذیرایی گرم من در بهشت آیند.
و اما پنجم آنکه در شب آخر ماه همه ی گناهانشان آمرزیده شود.

مردی عرض کرد: در شب قدر ای رسول خدا؟
فرمود: مگر کارگران را ندیده ای که چون از کار فراغت یابند مزدشان را دریافت کنند!

منبع:سخنی درباره روزه،ص۳۲-۳۳.