به گزارش افکارنیوز، پیامبر خدا(ص) در خصوص جایگاه استغفار فرمودند: " بهترین دعا، آمرزش خواهی است۱ ".

امام صادق(ع) نیز در پاسخ به این سوال که چه استغفاری مانع نوشتن گناه می‌شود؟ فرمودند: " هرگاه بنده گناهی مرتکب شود، از بامداد تا شب به او مهلت داده می‏‌شود. اگر آمرزش خواست، آن گناه برایش نوشته نمی‏‌شود۲ ".

امام علی(ع) نیز درباره این که هرکس نعمت استغفار بیابد از چه نعمتی محروم نمی‌شود؟ می‌فرمایند: " به هر کس(نعمت) آمرزش خواهی داده شود، از آمرزیده شدن محروم نشود۳ ".

رسول مکرم اسلام همچنین ارزش پیامد استغفار زیاد را چنین توصیف می‌فرمایند: " هر کس زیاد آمرزش بخواهد، خداوند از هر غمی برای او گشایشی قرار دهد و از هر تنگنایی برون شوی۴ ".

امام علی(ع) نیز درباره این که خود را با استغفار، معطر کردن چه ثمره‌ای دارد؟ فرمودند: " با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی گناهان شما را رسوا نکند۵ ".

منابع احادیث:

۱ - الکافی: ۲ / ۵۰۴ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۶

۲ - الکافی: ۲ / ۴۳۷ / ۱ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸

۳ - نهج البلاغة: الحکمة ۱۳۵ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸

۴ - نور الثقلین: ۵ / ۳۵۷ / ۴۵ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸

۵- بحار الأنوار: ۹۳ / ۲۷۸ / ۷ منتخب میزان الحکمة: ۴۲۸