سرویس مذهبی افکارخبر- امام صادق(ع) فرمود: مردی شرفیاب محضر رسول اکرم(ص) شد،عرض کرد:
یا رسول الله! به من سفارشی بفرما و دستوری بده.
حضرت به او فرمود: آیا دستور پذیر هستی تا به تو سفارش کنم؟
و این سوال را سه بار تکرار کرد و مرد درخواست کننده در هر سه نوبت جواب داد: بلی یا رسول الله!
آنگاه پیغمبر اکرم(ص) فرمود:
سفارش من به تو این است که هر وقت خواستی برای انجام کاری تصمیم بگیری قبلا به عاقبت آن کار فکر کن و نتیجه اش را در نظر بیاور، اگر دیدی حق و شایسته است اقدام کن و اگر ناشایست و بر خلاف حق بود از انجام آن خودداری بنما. ۱

پی نوشت: ۱ - جوان از نظر عقل و احساسات، ج۱، ص۱۴۳.
۲ - قصه های تربیتی، ص۱۰۴.