سرویس مذهبی افکارخبر- کعب الاحبار می گوید: خداوند به یکی از پیغمبران وحی فرمود که اگر لقای مرا خواستی باید همیشه ذاکر باشی و مانند غریبان( یعنی در عین حالی که در جمع مردم هستند،ولی در دل فقط به خدا و اولیاء مقرب الهی دل خوش دارند و به او تکیه کرده اند) زندگی نمایی و از رفتار بد محزون باشی و متوحش باشی که با کسی انس و الفت نگیری؛ همانند مرغابی که در بیابان بی آب و گیاه زندگی می کنند و هنگام شب به ماوای خود می روند و انس نمی گیرند مگر با خدای خود.۱

پی نوشت: ۱ - ارشاد القلوب، ج۱، ص۱۴۰.
۲ - داستانهایی از یاد خدا، ص۶۴.