به گزارش افکارنیوز، در روایات اسلامی، از ماه رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شده است و بر این اساس توصیه‌ها و سفارشات فراوانی از رسول خدا(ص) و معصومین(ع) درباره تلاوت قرآن کریم و حتی نگریستن به صفحات و آیات این کتاب انسان ساز و کلام وحی شده است.

رسول خدا(ص) در پاسخ به این سوال که پیوسته نگریستن به قرآن چه فایده‌ای دارد؟ فرمودند: " هر کس پیوسته به قرآن بنگرد، تا زنده است، از بهره بینایی برخوردار می‏‌شود۱ ".

امام صادق(ع) نیز درباره این‌که از رو خواندن قرآن چه ثمراتی دارد؟ می‌فرمایند: " هر کس قرآن را از رو بخواند، از بهره بینایی برخوردار است و از گناه پدر و مادرش کاسته می‏‌شود، هر چند کافر باشند۲ ".

پیامبر خدا(ص) همچنین در خصوص ثواب گوش فرا دادن به تلاوت قرآن چنین فرمودند: " هرکه به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد، برایش ثوابی دو چندان نوشته شود و هر که یک آیه از کتاب خدا تلاوت کند، روز قیامت آن آیه نوری برای او باشد۳ ".

آن حضرت همچنین درباره این که تلاوت قرآن چه ثوابی دارد؟ می‌فرمایند: " بر تو باد به تلاوت قرآن و بسیاری یاد خدا؛ زیرا که آن در آسمان، برای تو نام(و آوازه) است و در زمین نور۴ ".

منابع احادیث:

۱ - کنز العمّال، جلد ۱، صفحه ۵۳۶، حدیث۲۴۰۶، دانش نامه احادیثپزشکی: ۱ / ۳۱۰
۲ - الکافی، جلد ۲، صفحه ۶۱۳، حدیث۱، ثواب الأعمال، صفحه ۱۲۸، حدیث۱، بحارالأنوار، جلد ۹۲، صفحه ۱۹۶
۳ - کنزالعمّال: ۲۳۱۶ منتخب میزان الحکمة: ۴۶۰
۴- الخصال: ۵۲۵ / ۱۳ منتخب میزان الحکمة: ۲۱۴