سرویس مذهبی افکارخبر - حضرت رضا(ع) فرمود: زنی در مقام سوال به امام باقر(ع) عرض کرد: من «متبتله» هستم.
حضرت فرمود: مقصودت از تبتل چیست؟
جواب داد: تصمیم دارم هرگز ازدواج نکنم.
فرمود: برای چه؟
گفت: برای نیل به فضیلت و کمال.
حضرت(ع) فرمود: از این تصمیم منصرف شو، اگر خود داری از ازدواج، فضیلتی در بر میداشت حضرت زهرا(س) به درک فضیلت از تو شایسته تر بود، چنین نیست که احدی در فضیلت بر وی پیشی گیرد.


پی نوشت: قصه های تربیتی، ص۱۶۸-۱۶۹.