سرویس مذهبی افکارنیوز- در تاریخ آمده که ابوذر غفّاری(ره) داخل مسجد مدینه شد و مشاهده کرد که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به تنهایی نشسته است، فرصت را غنیمت شمرد، خدمت آن حضرت رفت و خواستار مواعظ و وصایا شد.

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سفارش کرد و سخنان آموزنده به او آموخت، از جمله اینکه فرمود: «وصیّت می کنم تو را به تقوا و پرهیزکاری؛ زیرا آن سَره ی تمام امورات است.»
عرض کرد: زیادتر بفرمایید.

فرمود: «بر تو باد خواندن قرآن کریم و ذکر پروردگار، اگر این چنین کنی، در آسمان ها تو را یاد کنند و در زمین سبب نورانیّت قلبت می شود.»

پی نوشت:
۱. ارشاد القلوب، ص۱۴۷.
۲. داستان هایی از یاد خدا، ص۸۷.