سرویس مذهبی افکارنیوز- حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:

متاسفانه در مراکز علمی به این گونه مسائل لازم کمتر توجه می شود، علوم معنوی و روحانی رو به کاهش می رود و بیم آن است که حوزه های علمیه نتوانند علمای اخلاق، مربیان مهذّب و آراسته تربیت کنند.

اگر خدای نخواسته در مرکز علم خود را اصلاح نکردید به هر جا که بروید مردم را منحرف ساخته به اسلام و روحانیت بدبین خواهد کرد.

اگر شما درس بخوانید ممکن است عالم شوید ولی باید بدانید که میان مهذّب و عالم خیلی فاصله است. هر چه این مفاهیم در قلب سیاه و غیرمهذّب انباشته گردد حجاب زیادتر می شود، در نفسی که مهذّب نشده علم حجاب ظلمانی است، علم نور است ولی در دل سیاه دامنه ظلمت و سیاهی را گسترده تر می سازد.

مواظب باشید مبادا پنجاه سال با کدّ یمین و عرق جبین در حوزه ها جهنم کسب نمایید، به فکر باشید، در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح اخلاق برنامه تنظیم کنید.

خدا نکند انسان پیش از آن که خود را بسازد جامعه به او روی آورد و در میان مردم نفوذ پیدا کند، خود را می بازد. تا ریش سفید نشده کاری بکنید.

طوری نباشد که از اول، هدف شما از تحصیل گرفتن فلان مسند و به دست آوردن فلان مقام باشد و بخواهید رئیس فلان شهر یا آقای فلان ده گردید، ممکن است به این خواسته های نفسانی و آرزوهای شیطانی برسید ولی برای خود و جامعه اسلامی جز بدبختی چیزی کسب نکرده اید.

یکی از بزرگان قزوین نقل می کرد که بالین مردی که در حال احتضار بود حاضر شدم، در آخرین دقایق زندگی چشم باز کرد و گفت: ظلمی که خدا به من کرده به هیچ کس نکرده است … اگر انسان خود را مهذّب نکند بیم آن می رود که هنگام مرگ با قلبی لبریز از بغض نسبت به خداوند جان سپرد.

جوانان ننشینند تا گَرد پیری سَر و روی آنان را سفید کند، تا شما جوان هستید می توانید کاری انجام دهید.
تا فرصت از دست نرفته بیدار شوید، در مرحله اول در مقام تهذیب و تزکیه نفس و اصلاح خود برآیید.

منبع: سیمای فرزانگان، ص۳۲-۳۳.